Please note this site has now moved to:-
http://www.radbenelux.eu

Welcome

Welcome to Royal Academy of Dance in Belgium, France, Luxembourg and the Netherlands.

Founded in 1920, the Royal Academy of Dance is the largest, most influential teacher training and examining body for classical ballet in the world.

Our syllabus is taught in over 70 countries in the world, setting high standards of dance training for over 250,000 students each year. Our international network of examiners travels the world examining pupils in the syllabus at every level.

We also provide comprehensive training, certification, and degree programs for ballet teachers.

Welkom

Welkom bij de Royal Academy of Dance in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

De Royal Academy of Dance, opgericht in 1920, is de grootste en invloedrijkste instelling voor lerarenopleiding en examinering voor klassiek ballet ter wereld.

Ons leerplan wordt wereldwijd in meer dan 70 landen onderwezen en legt op die manier hoge normen voor het balletonderricht voor meer dan 250 000 leerlingen per jaar vast. Ons internationale netwerk van examinatoren reist de hele wereld over om leerlingen op hun uitvoering van dit leerplan, op elk niveau, te beoordelen.

We bieden ook uitvoerige opleidingen, certificering en met een diploma afgesloten programma's voor balletleraren aan.

Bienvenue

Bienvenue à l'Académie Royale de Danse en Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas.

Fondée en 1920, l'Académie Royale de Danse est l'école la plus grande et prestigieuse au monde dans le domaine de la formation des professeurs et examinateurs de ballet classique.

Notre programme est enseigné dans 70 pays, proposant les standards d'enseignement les plus hauts pour plus de 250 000 élèves qui suivent chaque année notre programme. Notre réseau international d'examinateurs voyage à travers le monde entier pour évaluer les élèves à chaque niveau du programme.

Nous offrons également de vastes programmes de formation dans le domaine de la certification pour les professeurs de danse classique.

Copyright RAD Benelux and France 2017          designed by e2advance